Over MCKRN

Over MCKRN

Het MultiCultiKoor Rotterdam Noord (MCKRN) is een meerstemmig gemengd koor van circa 30 leden dat liedjes uit de hele wereld zingt. We hebben hierdoor een zeer gevarieerd repertoire.
We streven ernaar om in ons repertoire een afspiegeling te zijn van Rotterdam. Rotterdam (en zeker ook Rotterdam Noord) is een stad waarin je vele culturen en talen tegenkomt. Door juist deze diversiteit in onze stad positief te benadrukken in zang en muziek hopen we dat de Rotterdammers elkaars (muziek) cultuur beter leren kennen.
Het koor bestaat uit 4 stemgroepen: bassen/tenoren/baritons, alten, mezzo’s (hoge alten en lage sopranen) en sopranen. De leden komen niet meer alleen uit Rotterdam Noord. Iedereen is welkom!
Wij repeteren elke woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in Buurthuis Mozaïek, Schommelstraat 69, 3035 CG Rotterdam. Zie ook de Contactpagina.

Muzikale identiteit

Onder bezielende leiding van voormalige dirigenten Roland Hangelbroek en Rusne Jakaityte zijn al vele nummers uit veel culturen ingestudeerd. We zullen ons repertoire onder begeleiding van Nanne van Hoytema blijven uitbreiden met muziek van over de hele wereld. Op zoek naar multicultureel repertoire trekken we soms op met koren met een andere culturele achtergrond. Leden van het koor worden gestimuleerd stukken aan te leveren die zij graag zouden willen zingen. Het koor heeft als doel meerstemmige muziek (drie- en vierstemmig) te zingen, waarbij we de muzikale kwaliteit belangrijk vinden. Dit vraagt van de koorleden naast het bezoeken van de repetities enige inspanning om stukken in te studeren.

De visie van het MultiCultiKoor Rotterdam Noord

Ons motto is Samen zingen en verbinden in een multiculturele omgeving. Dit komt tot uiting in zowel ons repertoire als in de verbinding met de multiculturele wijk en samenwerking met andere koren of muziekensembles. Daarnaast staan we open voor verbinding en samenwerking met organisaties uit andere delen van Rotterdam en andere delen in Nederland.

We zorgen voor een balans tussen zangplezier en de ambitie om ons zowel individueel en als koor verder te ontwikkelen. We staan open voor iedereen en zijn hartelijk en sociaal naar elkaar toe.

Dirigent

Onze dirigent is Nanne van Hoytema. Dirigent, pianist en zangcoach.

Na een eerste kennismaking met het MCKRN in 2019, waarbij ik ter gelegenheid van het afscheid van de toenmalige dirigent een arrangement heb gemaakt van een van zijn favoriete nummers en dat tweemaal heb gerepeteerd met het koor, heb ik in 2021 opnieuw kennis gemaakt.
Mijn ervaring daarbij was heel positief; ik vind het koor goed, gemotiveerd, sociaal en ambitieus. Dat is de reden dat ik belangstelling toonde om per 1 januari 2022 de vaste dirigent te worden.
Ik heb uitvoerige en langdurige ervaring met het dirigeren van koren en zanggezelschappen en eventuele begeleidende instrumentalisten.
Daarnaast arrangeer ik voor koren en orkesten, speel in bands en begeleid cabaretten.

Optredens

MCKRN streeft ernaar 4 keer per jaar een optreden te verzorgen. Onze optredens zijn zeer verschillend. We organiseren soms zelf concerten, waarbij we samenwerking met andere koren en muzikanten zoeken. Ook treden we wel eens op voor bewoners van verpleeghuizen in de stad of doen mee aan een korenfestival. Kijk voor een overzicht van onze optredens de laatste jaren eens bij Terugblik.

Geschiedenis

Het MultiCultiKoor Rotterdam Noord is op 19 januari 2009 opgericht door de toenmalige voorzitter en wijkbewoner Wim van Oevelen. In de jaren die volgden is MCKRN een vaste waarde geworden in Rotterdam Noord. Zo worden we wel eens uitgenodigd om een optreden te verzorgen tijdens activiteiten in de buurt,  maar bijvoorbeeld ook voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Rotterdam, zoals in 2017.

Bestuur

Het bestuur van MCKRN bestaat uit:
Voorzitter: Dick Koene
Penningmeester: Annemarie Klaassen
Secretaris: Martha Snoeren
Commissies: Ans van Holst
Algemeen bestuurslid: Franca Croonen
Algemeen bestuurslid: Martin van der Graaff

Wil je contact met het bestuur? Ga naar de contactpagina.

Zakelijke gegevens

IBAN: NL72INGB0003108932, t.n.v. Multiculti Koor Rotterdam Noord

Kamer van Koophandel: 24455702

Deel deze pagina